Welkom… op de website van mijn praktijk Hartgericht!

Praktijk voor psychosociale hulpverlening, rouw- & verliesbegeleiding.

Verlies is verbonden met het leven. Vroeg of laat krijg je er mee te maken. Je kan iets moois verliezen of iemand die waardevol voor je is. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlies van je geliefde, familiebanden, verlies van lichamelijke of psychische gezondheid, ideaal of baan, verlies door scheiding van partner of (biologische) ouders. Je kunt ook je authentieke zelf zijn verloren door pijnlijke ervaringen uit je jeugd. Je staat er misschien liever niet bij stil. Totdat je er niet meer omheen kunt. Je loopt vast …

 

Rouwen is de enige manier om recht te doen aan verlies. Iedereen rouwt op zijn eigen unieke manier. Ook al zijn er vaak algemene en gemeenschappelijke kenmerken toch heeft ieder zijn individuele beleving waardoor je niet altijd herkent dat het om rouw gaat. Als er geen tijd of ruimte is om te rouwen kan je bijvoorbeeld vastlopen in:

• Boosheid

• Depressiviteit

• Eenzaamheid

• Machteloosheid

• Perfectionisme

• Schuldgevoelens

• Verwarring

• Zeer hard werken

Ook zonder een bewuste verlieservaring kan dit gebeuren. Je hebt er dan soms iemand bij nodig om je daarin te begeleiden.

 

Praktijk Hartgericht biedt deze begeleiding aan en wil samen met jou bereiken dat je:

• Meer inzicht zal krijgen

• De pijn van het verleden en heden durft te voelen

• Vertrouwt op jezelf en op de ander

• Je kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen (h)erkent

• In je kracht komt te staan

• Je unieke authentieke persoonlijkheid terug gaat vinden

• Vanuit je hart gaat leven

• Je eigen levenspad in alle vrijheid en in verbinding met de ander kan gaan volgen

 

Om hiermee aan de slag te gaan is moed nodig. Ik wens jou dit van harte toe!

Neem gerust contact met me op.

 

Hartgerichte groet,

Leonieke Scheepsma - Develing

Medisch Centrum Bijsteren,  Jan Nijenhuisstraat 191, 3882 HS Putten  |  06-10633844  |   leonieke@hartgericht.nl