Algemene voorwaarden Praktijk Hartgericht

 

Praktijk Hartgericht is aangesloten en registerlid van beroepsvereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg). De NFG is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten, werkend in de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt gewerkt volgens het beroepsprofiel en de beroepscode van deze vereniging. De therapeut is geregistreerd bij de RBCZ en de praktijk heeft een AGB code zodat vergoeding via de zorgverzekering mogelijk is.

 

Klachtrecht

Naast registratie en certificatie biedt de NFG onafhankelijk klachtrecht. Wanneer je een klacht hebt over de behandeling meld je dit bij voorkeur bij de therapeut zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als dit niet leidt tot een bevredigend resultaat kan je een klacht indienen bij de NFG. Meer informatie over 'klachtrecht' is hier te lezen.

 

Algemene betalingsvoorwaarden

Artikel 1:

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.

Artikel 2:

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3:

De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4:

Ieder jaar kan per 1 januari een tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt uiterlijk 1 maand van te voren aangekondigd.

Artikel 5:

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Het eventueel uitblijven van vergoeding heeft nimmer een opschortende werking op de betalingsverplichting van de cliënt.

 

Pricacy policy website

Praktijk Hartgericht respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Meer informatie over 'Pricacy policy website' is hier te lezen (pdf download).

Medisch Centrum Bijsteren,  Jan Nijenhuisstraat 191, 3882 HS Putten  |  06-10633844  |   leonieke@hartgericht.nl