Voor wie?

 

Op onder andere de volgende hulpvragen kan Praktijk Hartgericht professioneel hulp bieden:

• Een nog niet afgerond rouwproces na verlies van een geliefd persoon (lees meer)

• Adoptie ouderbegeleiding (lees meer)

• Psychosociale problemen van ouderen of 70 plussers

   (lees meer)

• Partner relatieproblemen, relatieproblemen en relatieproblemen in (samengestelde) gezinnen

• Minderwaardigheidsgevoelens

• Angst en somberheid

• Problemen op het werk of verlies van werk

• Identiteitsproblemen bijvoorbeeld door verlies van partner door echtscheiding of verlies van biologische ouders door adoptie

• Psychosomatische klachten

• Depressiviteit

• Verlies van bepaalde lichamelijke functies

• Verlies van steun in het verleden en/of heden

• Diffuus verlies (een onzichtbaar verlies) bijvoorbeeld door ongewenste kinderloosheid, verlies van familiebanden, miskraam of migratie

• Moeite met grenzen stellen

• Overbelasting

• Burn-out

Medisch Centrum Bijsteren,  Jan Nijenhuisstraat 191, 3882 HS Putten  |  06-10633844  |   leonieke@hartgericht.nl