Behandelmethode

Praktijk Hartgericht kijkt naar wie jij bent, wat jij nodig hebt, wat bij jou past en wat jou kan helpen in jouw proces. Wat voor persoon ben jij, wat heb jij meegemaakt, wat is jouw situatie? Waarom doe je wat je doet, voel je wat je voelt en denk je wat je denkt?

De begeleiding zal bestaan uit behandelmethodes vanuit diverse theorieën, modellen en methodieken:

 • Ervaringgerichte therapie: Een therapievorm waarbij ervaren, voelen en handelen centraal staan. Door te dóen ontstaat er een koppeling tussen denken, voelen en lichamelijke sensaties.
 • Beeldcommunicatie ‘Uit je hoofd naar je hart’: Een therapievorm waarbij het onderbewuste wordt aangesproken door bijvoorbeeld muziek, verhalen, Playmobil, baboeshka poppetjes of visualisatie oefeningen. Hierdoor komt er een balans tussen wat in het onderbewuste en bewuste speelt.
 • Systeemtherapie: Een therapeutische benadering die zich niet alleen richt op de individuele problematiek maar die ook de naasten, zoals bijvoorbeeld het gezin, maar ook andere familieleden, vrienden of collega’s betrekt bij de therapie. Er wordt rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen. Er is aandacht voor onderlinge interactiepatronen en hoe dit kan worden verbeterd. Hierdoor kom je sneller tot de kern van het probleem.
 • Contextuele therapie: Een therapeutische benadering die problemen en levensvragen niet los ziet van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen.
 • Narratieve therapie: Een therapievorm waardoor je wordt geholpen om op verhaal te komen, op jouw verhaal, en op verhalen die jou sterker maken en je terug in je waarde plaatsen.
 • Het traumamodel van Franz Ruppert: Een model, ontwikkeld door traumadeskundige Prof. Dr. Franz Rubbert. Ruppert stelt dat bij iedere traumatisering een splitsing optreedt in iemands persoon. Die deelt zich dan drieën: het Traumadeel (de bevroren herinneringen met de traumasymptomen), het Overlevingsdeel (het overlevings- en beschermingsmechanisme) en het Gezonde deel (de rest van de persoon).
 • Transactionele analyse (TA): Een theorie ontwikkeld door de psychiater Eric Berne (1910-1970). Het basismodel zijn de drie egotoestanden: Ouder – Volwassene – Kind. Elke egopositie heeft typerende gedragspatronen van voelen, denken en ervaren. Het zijn de drie posities van waaruit we reageren. Dit heeft invloed op ons gedrag, gevoel, de communicatie en de relatie met ons zelf en de ander.
 • Voice Dialogue: De Voice Dialogue (1985) theorie is ontwikkeld door de psychologen Hal en Sidra Stone. Volgens Hal en Sidra Stone, kan ieder mens verschillende ‘subpersonen’ of ‘ikken’ ontwikkelen. Je ontwikkelt deze ‘ikken’ als kind door je ouders, vriendjes, vriendinnetjes of andere mensen om kwetsbaarheden te vermijden en de controle te houden.
 • Zelf-differentiatie vanuit de theorie van Dr. David Schnarch: Volgens Dr. David Schnarch is zelf-differentiatie het vermogen om op je eigen benen te staan, fysiek en emotioneel, terwijl je in contact blijft met de ander. Zelf-differentiatie is het vermogen om autonoom te zijn maar ook in verbondenheid met de ander te zijn.
 • ReAttach en EMDR (lees meer)
 • EFT relatietherapie (lees meer)

Door deze verschillende vormen van begeleiding zal je onder andere meer inzicht krijgen in je gevoel, je gedrag, je gedachten en de manier waarop jij in het hier-en-nu met je persoonlijke problemen omgaat.

Ik neem deel aan intervisie en supervisie. Dit betekent dat ook ik ondersteund wordt in mijn professionele ontwikkeling.

Ik werk vanuit een christelijke levensvisie maar Praktijk Hartgericht is beschikbaar voor een ieder die psychosociale hulp, rouw- & verliesbegeleiding en systeemspecialistische therapie zoekt. Dit ongeacht mogelijke verschillen op het gebied van geloofsovertuiging, levensbeschouwing of (culturele) achtergrond.