Rouw- & verliesbegeleiding

Verlies is verbonden met het leven. Vroeg of laat krijg je er mee te maken. Je kan iets moois verliezen of iemand die waardevol voor je is. Het gaat dan bijvoorbeeld om verlies van je geliefde, familiebanden, verlies van lichamelijke of psychische gezondheid, ideaal of baan, verlies door scheiding van partner of (biologische) ouders. Je kunt ook je authentieke zelf zijn verloren door pijnlijke ervaringen uit je jeugd.

Je staat er misschien liever niet bij stil. Totdat je er niet meer omheen kunt. Je loopt vast …

Rouwen is de enige manier om recht te doen aan verlies. Iedereen rouwt op zijn eigen unieke manier. Als er geen tijd of ruimte is om te rouwen kan je bijvoorbeeld vastlopen in:

  • Boosheid
  • Depressiviteit
  • Eenzaamheid
  • Machteloosheid
  • Perfectionisme
  • Schuldgevoelens
  • Verwarring
  • Zeer hard werken

Ook zonder een bewuste verlieservaring kan dit gebeuren. Je hebt er dan soms iemand bij nodig om je daarin te begeleiden.

Van harte welkom!