Mooier met de tijd

Mooier, mooier met de tijd
Het is niet te verklaren
Je wordt lichter met de jaren
Mooier, mooier met de tijd
De kern die is gebleven
De ballast ben je kwijt
Mooier met de tijd

Stef Bos – Mooier met de tijd

Afgelopen donderdag heb ik mijn plek voor een groep ingenomen. Ik heb voor leden van Stichting Rosegarden – een Stichting van Christen Psychosociaal Therapeuten – een lezing mogen geven over het begeleiden van de oudere cliënt.

Een lezing geven is niets voor mij maar ik ben de uitdaging aangegaan, heb een berg verzet en mijn roeping geleefd. Het was een prachtige avond!

Ik ben dankbaar dat ik de oudere cliënt in mijn praktijk mag verwelkomen. De ouderdom gaat komen, het raakt iedereen. We kunnen het niet ontlopen. Door dit te beseffen vraagt de laatste levensfase om aandacht van ons als therapeuten.

Dit betekent dat we mogen luisteren naar de verhalen van pijn, bezorgdheid, (veer)kracht, verdriet, verlangen, wanhoop en hoop. Dit maakt dat we op zoek gaan wat het leven van ouderen nog zinvol maakt. Het is belangrijk dat ouderen hun plek in de intergenerationele relaties innemen maar ook krijgen. Dan staat niet alleen hun ‘eigen ik’ centraal maar is er ook een besef dat ze deel zijn van het verleden, heden en toekomst.

Het is goed om te zien dat we beseffen hoe het is om ouder te worden maar niet ‘out’ te zijn. De ultieme zin wordt door ouderen beleefd door relaties, intimiteit met anderen en/of God, de schepping, religie, natuur, zee, menselijke voorstellingsvermogen, muziek, drama, dans, bidden, aanbidden, meditatie en de kunst. Dit zijn allemaal aspecten waarmee wij kunnen samenwerken met ouderen.

Ouderen, I love them!

Leonieke Scheepsma – Develing
| 2023