ReAttach en EMDR

In de begeleiding gebruik ik – in overleg met jou – onder andere de ReAttach of EMDR behandelmethode.

  • ReAttach: Door negatieve ervaringen in het verleden kan de gezonde aanleg van het informatiesysteem in de hersenen verstoord worden.

    Door een ReAttach-behandeling word je alsnog in staat gesteld de eerder onvoldoende opgeslagen informatie op de juiste wijze te verwerken en een plek te geven. ReAttach stimuleert ook een veilige hechting. Het zorgt ervoor dat de relatie met jezelf, de mensen waar je om geeft en de wereld om je heen, niet meer gekleurd wordt door oude patronen en overlevingsstrategieën. Dit gebeurt door middel van ritmische aanraking van handen, stemgebruik en denkopdrachten. Hierdoor ontstaat ontspanning, rust en overzicht.

  • EMDR: Door ingrijpende gebeurtenissen in het heden of in het verleden kunnen er psychische klachten ontstaan zoals angstwekkende beelden, somberheid of schrik – en vermijdingsreacties.

    Door een Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) behandeling wordt er terug gegaan naar de ingrijpende gebeurtenis inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Dit gebeurt in combinatie met sets van oogbewegingen. Dit brengt doorgaans een stroom van gedachten, beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. Daarna wordt er een verwerkingsproces opgestart waardoor de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest.

    Het wordt daarna steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen de herinneringsbeelden of komen er spontaan nieuwe gedachten of inzichten over de gebeurtenis. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis.