Te groot om te bevatten!

Geschokt ben ik wanneer ik hoor dat de NS meldt dat het treinverkeer enkele uren stilgelegd is na een aanrijding tussen een trein en een persoon. Iemand is te vroeg uit het leven gestapt. Niet zomaar iemand… een persoon met verhalen dromen en geliefden. Ik denk aan die persoon, de wanhoop, hopeloosheid en uitzichtloosheid. Dit was nog de enige weg om te gaan. Mijn gedachten dwalen af naar de naasten. Wat een pijn en verdriet. Hoe moeten zij verder leven met zo’n groot verlies en verdriet? Ik verduur en keer weer terug. Dit is te groot om te bevatten.

Zelfdoding
Zelfdoding is een verhaal dat te vroeg stopt. Als er wordt gerouwd kan je geliefde een plek krijgen in het verhaal en in je hart. Maar hoe rouw je? Rouw na zelfdoding bestaat voor een belangrijk deel uit het leren leven met de ‘waarom-vragen’. Het is een warboel van gevoelens van verdriet,
eenzaamheid, opluchting of boosheid. Er is schaamte, schuld en angst.

Een zware klus
Iedereen beweegt op zijn eigen unieke manier heen en weer in dit proces. Aan de ene kant bezig zijn met het verlies, aan de andere kant met de praktische dingen: gezin, werk en ook ontspanning. Bij sommige gebeurtenissen in je leven komt het verlies opnieuw op de voorgrond en dan wordt de pijn weer gevoeld. Het is een zware klus. Uiteindelijk krijgt je geliefde een plek en is er weer moed om je eigen verhaal op te pakken met de ander in je hart!

Verduren
Als omstanders mogen wij met ons hart een luisterend oor bieden en troostend aanwezig zijn. Dit helpt niet tegen verlies maar wel tegen eenzaamheid. Het verhaal mag verteld worden. We hoeven geen ongevraagde adviezen te geven, niet te oordelen, geen antwoorden op de ‘waarom-vragen’ te geven of niet over een vergelijkbaar geval te beginnen. Vraag wat de ander nodig heeft. Het woord ‘verduren’ spreekt mij erg aan: het met hart, hoofd en ziel aanwezig blijven ook al is het bijna niet te verdragen. Het is de kunst om in contact te blijven en dat alle gevoelens en gedachten er mogen zijn. ‘Verduren’ is voor ons een hele klus!

Leonieke Scheepsma – Develing | April 2016